Március 15. idézetek

március 15. idézetek

Március 15. idézetek Kossuth Lajostól

 

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”

 

„…Letétetett a szabadság talpköve, a felelős független magyar minisztérium alakítása által feltétetett az alkotmány boltozatának záróköve.”

 

„Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én – leborulok e nemzet nagysága előtt! Csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiuságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!”

„Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet.”

Március 15. idézetek Petőfi Sándortól

“Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.”

„Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!”

 

Március 15. idézetek Arany Jánostól

„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.”

Március 15. idézetek Vasvári Páltól

„Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a szabad földet elvegye…És ez az alapja a honszabadságnak.’

„Csak egy pártot ismerek: az igazságét”

„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskű szavait.”

Március 15. idézetek Kölcsey Ferenctől

 

„Jelszavaink valának: haza és haladás…”

 

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”

 

Március 15. idézetek Aulich Lajostól

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”

Március 15. idézetek Széchenyi Istvántól

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.

„Nem elég mai időkben
törvényeket írni, de azok
iránt szimpátiát is kell
gerjeszteni.”

Ha házilag szeretnél kokárdát készíteni, nézd meg a kokárda készítési ötleteket!