Szerelmes idézetek angolul

szerelmes idézetek angolul

Válogass a legszebb angol szerelmes idézetek közül!

Szerelmes idézetek angolul képekkel

„There is only happiness in life, to love and to be loved.”

„Az egyetlen boldogság az életben szeretni, és szeretve lenni.”

 

szerelmes idézetek angolul, only happiness

„Every time I see you, I fall in love all over again.”

„Minden alkalommal mikor látlak, újra szerelmes leszek beléd”

 

„I need you like a heart needs a beat.”

„Úgy kellesz nekem, mint a szívnek a dobogás”

„You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever.”

szerelmes idézetek angolul, you may hold my hand

 

„I know I am in love with you because my reality is finally better than my dreams.”

„Onnan tudom, hogy szerelmes vagyok beléd, hogy a valóság jobb, mint amiről álmodtam.”

 

„The first time you touched me, I knew I was born to be yours.”

„Mikor először megérintettél, tudtam hogy a tiéd vagyok.”

 

szerelmes idézetek angolul touched me

„Where there is Love, There is Life.”

„Ahol a szerelem van, ott van az élet.”

 

„Love is like a virus. It can happen to anybody at any time.”

„A szerelem olyan mint egy vírus. Bárki, bármikor elkaphatja.”

 

„It’s easy to fall in love. The hard part is finding someone to catch you.” 

„Szerelembe esni könnyű. Olyan valakit találni, aki illik hozzád az igazi nehézség.”

„Without his love I can do nothing, with his love, there is nothing I cannot do.”

„A szerelme nélkül semmit nem tudok csinálni, a szerelmével nincs olyan dolog, amit ne tudnék megcsinálni.”

„Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”

A szerelem olyan mint a szél. Nem látod, de érzed.”

 

„Love is when the other person’s happiness is more important than your own.”

„A szerelem az, mikor a másik boldogsága fontosabb a saját boldogságodnál.”

„You don’t marry someone you can live with. You marry the person who you cannot live without.”

„Nem azzal kell összeházasodni, akivel együtt tudsz élni. Olyan valakivel kell összeházasodni, aki nélkül nem tudsz élni.”

 

“We always believe our first love is our last, and our last love our first.”

„Mindig azt hisszük, hogy az első szerelmünk az utolsó, és hogy az utolsó szerelmünk az első.”

 

„I’m much more me when I’m with you.”

„Sokkal inkább magam vagyok, mikor veled vagyok.”

 

„If I know what love is, it is because of you.”

„Ha tudom, hogy mi a szerelem, az miattad van.”

 

„You make me want to be a better man.” 

„Miattad jobb ember akarok lenni.” – idézet a Lesz ez még ígyse c. filmből

angol filmes idézet lesz ez még így se

 

„Love means never having to say you’re sorry.”

„A szerelem azt jelenti, hogy sosem kell bocsánatot kérned.”

Love Story

 

„I’m also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.”

“Csak egy lány vagyok, aki itt áll egy fiú előtt, és arra kéri, szeresse őt.”

Nothing Hill (Sztárom a párom)

 

„Life without love is like a tree without blossoms or fruit.”

„Az élet szerelem nélkül olyan mint egy fa virágok vagy gyümölcsök nélkül.”

 

„In my opinion, the best thing you can do is find someone who loves you for exactly what you are. Good mood, bad mood, ugly, pretty, handsome, what have you.” 

„A legjobb, ha olyan embert találsz, aki pontosan úgy szeret, ahogy vagy. Jókedvűen, rosszkedvűen, szépen, csúnyán.” – idézet a Juno c. filmből 

„Love is passion, obsession, someone you can’t live without. If you don’t start with that, what are you going to end up with?”” 

„A szerelem szenvedély, megszállottság, valaki aki nélkül nem tudsz élni.” – idézet a Ha eljön Joe Black c. filmből