Halloween idézetek

halloween idézetek

Halloween idézetek

 

„Halloween is a lifestyle, not a holiday.”

„Halloween egy életstílus, nem egy ünnepnap.”

halloween idézet, halloween egy életstílus

 

„On Halloween you get to become anything that you want to be. ”

„Halloweenkor az lehetsz, aki csak akarsz.”

Ava Dellaria

 

„Every day is Halloween, isn’t it? For some of us…”

„Minden nap Halloween napja van. Legalábbis néhányunk számára…”

Tim Burton

 

„I love Halloween, and I love that feeling: the cold air, the spooky dangers lurking around the corner. ”

„Szeretem Halloweent, és a hozzá kapcsolódó érzést: a hideg levegőt, és a leselkedő kísérteties veszélyt.”

Evan Peters

 

„On Halloween it’s normal to be different.”

„Halloweenkor normális másnak lenni. ”

Fredrik Backman

 

„When the witches go riding, and black cats are seen, the moon laughs and whispers ’tis near Halloween.”

„Amikor boszorkányok repkednek, fekete macskák futkosnak, a hold nevet és azt suttogja közeledik Halloween”

 

„There is magic in the night when pumpkins glow by moonlight. ”

„Varázslatos az éjjel, mikor a tökök ragyognak a holdfényben.”

 

 

„Shadows of a thousand years rise again unseen. Voices whisper in the trees, „Tonight is Halloween!”

„Ezer éves árnyékok láthatatlanná válnak. Hangok suttognak a fákban, „Ma este van Halloween!””

Dexter Kozen

 

„During the day, I don’t believe in ghosts. At night, I’m a little more open-minded. ”

„Nappal nem hiszek a szellemekben. Éjjel egy kicsit nyitottabb vagyok.”

 

„Trick or treat, bag of sweets, ghosts are walking down the street. ”

„Csokit vagy csalunk, édesség egy zsák, szellemek sétálnak az utcán.”

halloween idézet, csokit vagy csalunk

 

„There are nights when the wolves are silent and only the moon howls.”

„Vannak éjszakák, mikor a farkasok csendesek, és csak a hold üvölt.”

George Carlin

 

” Nothing on earth is so beautiful as the final haul on Halloween night. ”

„Nincs gyönyörűbb dolog a világon, mint a Halloween éjszaka vége.”

Steve Almond

 

” Sticky fingers, tired feet; one last house, trick or treat! ”

„Ragacsos az ujjunk, fáradt a lábunk, még egy ház, csokit vagy csalunk!”

Rusty Fisher

 

 

„There is a child in every one of us who is still a trick-or-treater looking for a brightly-lit front porch.”

„Mindannyiunkban él egy gyermek, aki csokit gyűjt és fényesen megvilágított tornácok után kutat.”

Robert Brault

 

 

„The farther we’ve gotten from the magic and mystery of our past, the more we’ve come to need Halloween. ”

„Minél messzebb jutottunk múltunk mágiájától és rejtélyétől, annál inkább szükségünk van Halloweenre.”

Paula Guran

 

„Halloween is an opportunity to be really creative.”

„Halloween egy lehetőség, hogy igazán kreatívak legyünk.”

Judy Gold

halloween idézet kreatív

 

„Halloween is not only about putting on a costume, but it’s about finding the imagination and costume within ourselves. ”

„Halloween nem csupán arról szól, hogy jelmezbe öltözünk, hanem hogy megtaláljuk a képzeletet és a jelmezt önmagunkban.”

Elvis Duran

 

 

„Hell is empty and all the devils are here. ”

„A pokol üres és az összes ördög itt van.”

Shakespeare

 

„Halloween is the one night a year when girls can dress like a total slut and no other girls can say anything about it.”

„Halloween az egyetlen nap az évben, mikor a lányok ribancnak öltözhetnek, és a többi lány nem szólhat egy szót sem.”

Lindsay Lohan

 

„Halloween is by far the safest day to kill a person and leave them in a chair on your porch.”

„Halloween messze a legbiztonságosabb nap megölni valakit, és a tornácon hagyni egy székben.”

 

„If I could build a time machine, I’d spend each night in Halloween.”

„Ha időgépet tudnék építeni, minden egyes éjszakát Halloween éjszakán tölteném.”

Rusty Fisher

Ha többet szeretnél tudni a Halloweenről, látogass el a halloween.info.hu weboldalra!